Mantelzorgers

Als naaste van iemand die zorg nodig heeft,  ofwel als ‘mantelzorger’,  wilt u er graag zijn voor degene voor wie u zorgt. Maar soms komt u daar helemaal niet meer aan toe. Simpelweg omdat u het te druk heeft met alle regelzaken.

Weet dan dat u niet álles alleen hoeft te doen. Wellicht kunnen we samen taken (anders) organiseren…

Werk uit handen

Een mantelzorgmakelaar:

 • Is iemand die – tijdelijk – taken overneemt, structureert en
  organiseert zodat u meer overzicht en rust krijgt … en houdt.
 • Kent wet- en regelgeving in de zorg.
 • Weet bij wie U waarvoor moet zijn en kent de (lokale) organisaties.

Dat scheelt gezoek en geregel. U heeft het al druk genoeg…

“ Ik loop vast en weet niet meer wat te doen …”
“Ik doe het graag, maar het is ook zwaar… Ik moet het ook vol kunnen houden…”
“Ik voel me van het kastje naar de muur gestuurd…”

Hulp bij veel verschillende zaken

Ik inventariseer en maak samen met U een overzicht van alles wat speelt en moet gebeuren.

Denk aan:

 • Hoe gaat het met u en met degene voor wie u zorgt?
 • Welke zorg is er, en welke is nodig?
 • Moeten er dingen aangepast worden in de woning?
 • Moeten er zaken geregeld worden met een werkgever?
 • Hoe zit het met financiën? Etc. etc.?
Voorbeelden van ondersteuningsvragen:
 • Wegwijs maken, informeren en sparren.
 • Uitzoekwerk- en regeltaken overnemen, denk aan wettelijke regelingen en financieringsbronnen.
 • Een indicatie aanvragen of het voorbereiden van een indicatiegesprek (CIZ) of keukentafelgesprek (WMO)
 • Het Informeren over en afwegen van zorgvormen en financieringsvormen als Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Hulp bij overleg met – of contact onderhouden met – instanties (gemeente, zorgkantoor, CIZ, CAK of, zorgverzekeraar)
 • Belangrijke gesprekken voorbereiden of mede-voeren
 • Informeren over, en doorrekenen van de Eigen Bijdrage in de WLZ
 • Bemiddelen in (stroeve) situaties met organisaties of ondersteuning bij bezwaar.
 • Overwegen of, en zo ja hoe, de werkgever te betrekken bij uw mantelzorgtaken.
 • Hulp bij het oriënteren en zoeken naar een andere woonsituatie
 • Hulp bij de (zorg)administratie (formulieren, procedures)

Werkwijze: Ik structureer, begeleid en adviseer

Intake: Samen analyseren we de situatie en bekijken we waar (uw) knelpunten en prioriteiten liggen en hoe ik u het beste kan ondersteunen. Dit gesprek kan bij u thuis; overdag of ’s avonds.

Plan van aanpak: Op basis van intake en analyse stel ik een (plan van) aanpak voor met mogelijke oplossingen. Vervolgens bepalen we samen welke regel- en uitzoektaken ik op me neem.

Advies: U mag van mij onafhankelijk en deskundig advies verwachten waarbij uw wensen mijn uitgangspunt zijn. Ik ondersteun en draag informatie aan. U bepaalt en houdt de regie.

Zelfstandig en onafhankelijk

Veel mantelzorgmakelaars werken net als ik, zelfstandig, en onafhankelijk. Anderen zijn in dienst van gemeenten of zorgverzekeraars.
Ik sta geregistreerd in het beroepsregister en ben ingeschreven bij de beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars BMZM.
Ik voldoe aan de kwaliteitscriteria om professioneel te werken en heb daartoe de  speciale post-HBO opleiding gevolgd.