Werkgevers

Als Mantelzorgmakelaar met een achtergrond in arbo- en  re-integratie  kan ik werknemers èn werkgevers ondersteunen en adviseren. Werknemers bij belastende mantelzorgtrajecten. Werkgevers met mantelzorgbeleid.

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid leidt tot minder verzuim(kosten) en meer continuïteit in uw organisatie. Bovendien voedt u loyaliteit en medewerkers-tevredenheid. Vaak zijn kleine veranderingen of handreikingen al voldoende.

Ik vertel u er graag meer over.          

“Wat kun je doen wanneer je signalen van overbelasting herkent?… Het gesprek aangaan.”

“Meestal kies je niet voor mantelzorg, je rolt erin… Plotseling ben je het …”.
“Ik doe het graag, maar het is ook zwaar. Ik moet het ook vol kunnen houden…”

Nederland vergrijst en ontgroent. Er komen in verhouding meer ouderen dan jongeren bij. Dat heeft gevolgen voor uw personeelsbeleid en het verkrijgen,  vasthouden én gezond  inzetbaar houden van uw mensen.

Het betaalbaar houden van de zorg gaat gepaard met een terugtrekkende beweging van de overheid: Mensen met een zorgvraag zijn meer en meer op hun directe omgeving aangewezen.

Mantelzorg is dankbaar maar ook belastend werk, zeker in combinatie met gezin of baan. 2 miljoen mensen combineren werk en mantelzorg ofwel een kwart van werkend Nederland! Mantelzorg leidt ook dikwijls tot minder gaan werken of zelfs stoppen met werken.

Mantelzorg gaat vaak ten koste van vrije tijd en vormt een risico voor overbelasting. 6% van alle mantelzorgers  raakt ziek of overspannen, als gevolg van verleende mantelzorg. Een kwart (!) van de langdurig intensieve mantelzorgers valt langdurig uit.

Veel werkgevers weten vaak niet dat de werknemer mantelzorgtaken verricht, of beseffen zich onvoldoende hoe groot de impact daarvan kan zijn.

U heeft er als werkgever alle belang bij om uw mensen gezond en in balans aan het werk te houden. Ziekteverzuim, helemaal langdurig verzuim, is kostbaar en leidt tot  ongewenste neven-effecten in de organisatie.